ความเป็นมา

จากความชอบเก็บสะสมของเก่า ของเหลือใช้ ซึ่งอาจไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่ในอนาคตต้องใช้ของเหล่านี้ และบางอย่างคนรอบข้างก็เป็นของเหลือใช้หรือซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้และไม่อยากเก็บไว้ จึงมีการแลกเปลี่ยนและรับซื้อมาเรื่อยๆ ทำให้บางอย่างมีมากเกินไป จึงแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้ของที่ยังดีและมีประโยชน์เหล่านี้ออกไป จึงทำให้เกิดการรับซื้อและขายสินค้าเหล่านี้เกิดขึ้น เราจึงขอเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อประโยชน์ของกันและกัน

รูปแบบธุรกิจ

รับซื้อ

 • เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้-อุปกรณ์สํานักงาน
 • เครื่องมือ , อุุปกรณ์ทุกชนิด
 • ของใช้ในบ้าน , ของโบราณของสะสม
 • แอร์เก่า , เครื่องครัวสแตนเลส

ขาย

 • เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้-อุปกรณ์สํานักงาน , ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้
 • เครื่องมือ , อุุปกรณ์ , เครื่องครัวสแตนเลส
 • ของใช้ในบ้าน , ของสะสม
 • เหล็ก กระเบื้อง ใช้งานแล้ว กระถางต้นไม้

รับงานประมูลสินค้า

 • เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้-อุปกรณ์สํานักงาน
 • เครื่องมือ , อุปกรณ์ทุกชนิด
 • วัสดุอุปกรณ์ และของใช้ในโรงแรม สํานักงาน ของใช้ในบ้าน
 • งานโรงงาน

Main Menu